近日 ,《中国出境游览成长年度陈诉2014》在京发布。该陈诉是自2003年以来持续出书的第十本出境游览研究陈诉 。欧宝体育app-欧宝体育app最新版-官方入口下载
【读音】: jìn rì ,《zhōng guó chū jìng yóu lǎn chéng zhǎng nián dù chén sù 2014》zài jīng fā bù 。gāi chén sù shì zì 2003nián yǐ lái chí xù chū shū de dì shí běn chū jìng yóu lǎn yán jiū chén sù 。