谁说世界杯只是汉子的盛宴?汉子看世界杯,女人去游览同样成为当下消费时尚 。“落单”的女人们 ,没关系趁这个时机要约本身的闺蜜,最先一场“拒绝世界杯”的情谊之旅吧。欧宝体育app-欧宝体育app最新版-官方入口下载
【读音】: shuí shuō shì jiè bēi zhī shì hàn zǐ de shèng yàn ?hàn zǐ kàn shì jiè bēi ,nǚ rén qù yóu lǎn tóng yàng chéng wéi dāng xià xiāo fèi shí shàng 。“luò dān ”de nǚ rén men ,méi guān xì chèn zhè gè shí jī yào yuē běn shēn de guī mì ,zuì xiān yī chǎng “jù jué shì jiè bēi ”de qíng yì zhī lǚ ba 。