智利总统米歇尔•巴切莱特(Michelle Bachelet)已经接管了结合国世界游览构造/世界游览理事会(UNWTO/WTTC)的游览业公然信,认可游览是社会经济成长的主要手腕 。智利当局承诺在海内以及国际政治议题中撑持游览财产。欧宝体育app-欧宝体育app最新版-官方入口下载
【读音】: zhì lì zǒng tǒng mǐ xiē ěr •bā qiē lái tè (Michelle Bachelet)yǐ jīng jiē guǎn le jié hé guó shì jiè yóu lǎn gòu zào /shì jiè yóu lǎn lǐ shì huì (UNWTO/WTTC)de yóu lǎn yè gōng rán xìn ,rèn kě yóu lǎn shì shè huì jīng jì chéng zhǎng de zhǔ yào shǒu wàn 。zhì lì dāng jú chéng nuò zài hǎi nèi yǐ jí guó jì zhèng zhì yì tí zhōng chēng chí yóu lǎn cái chǎn 。